Η ουδετερότητα δικτύου είναι η βασική αρχή του διαδικτύου: θεμελιώνει το δικαίωμά μας να επικοινωνούμε ελεύθερα. Είναι η βάση για ένα ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο.

Η ουδετερότητα δικτύου καθορίζει μία μορφή του διαδικτύου που επιτρέπει και διευκολύνει την ελευθερία του λόγου. Σημαίνει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να υποστηρίζουν ένα ελεύθερο, ανοικτό δίκτυο - και δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις ως προς τις εφαρμογές ή το περιεχόμενο που διέρχονται μέσω του δικτύου τους. Όπως, για παράδειγμα, ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν μπορεί να ελέγχει ποιός θα σας πάρει τηλέφωνο και ακόμα ποιο σημαντικά τί θα σας πεί σε αυτό το τηλεφώνημα. Αντίστοιχα ένα γράμμα μπορεί να παραδοθεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση και τα ταχυδρομεία δεν έχουν λόγο στο τι θα γράφει αυτό το γράμμα. Έτσι και ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος δεν πρέπει να ασχολείται με το τί περιεχόμενο θα δείτε στο διαδίκτυο.

Χωρίς την ουδετερότητα δικτύου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν λωρίδες γρήγορης και αργής κυκλοφορίας. Για παράδειγμα θα ήταν σε θέση να μειώνουν την ταχύτητα ή και να αποκόπτουν τελείως την πρόσβαση σε περιεχόμενο ανταγωνιστών τους ή περιεχομένου που δεν συμφωνεί με τα πολιτικά ή άλλα πιστεύω τους. Θα μπορούσαν ακόμα να χρεώνουν προμήθεια στις διάφορες υπηρεσίες που διέρχονται από το δίκτυό τους μετατρέποντας τους πελάτες τους σε εμπορεύσιμο αγαθό. Για παράδειγμα μια ενημερωτική ιστοσελίδα θα έπρεπε να πληρώσει κάποιο τίμημα για να μπορούν οι πελάτες ενός συγκεκριμένου παρόχου να δουν τα άρθρα της.
Η ουδετερότητα δικτύου είναι κρίσιμη για τις μικρές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται στο διαδίκτυο για να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργήσουν αγορά, και να διαφημιστούν. Χρειαζόμαστε ένα ανοιχτό διαδίκτυο για δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ανταγωνισμό, καινοτομία.

Η ύπαρξη της ουδετερότητας δικτύου μειώνει το κόστος εισόδου στην αγορά διασφαλίζοντας ότι το διαδίκτυο είναι ένα δίκαιο πεδίο όπου όλοι είναι ίσοι. Χάρη στην ουδετερότητα δικτύου υπάρχουν τόσες κερδοφόρες επιχειρήσεις μέσα στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού βρίσκουν νέους πελάτες και παρουσιάζουν τα αγαθά τους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τους.

Κανένας δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να επηρεάσει αυτή την ανοικτή αγορά. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι εξ'ορισμού οι θεματοφύλακες του διαδικτύου, χωρίς την ουδετερότητα δικτύου θα προσπαθούσαν με κάθε ευκαιρία να προσπορίζονται κέρδη από την προνομιακή τους αυτή θέση.