Το TLG ( THESAURUS LINGUAE GRAECAE ) και τα PHI (Packard Humanities Institute) 5 και 7 (Classical Latin Texts) είναι απαραίτητα βοηθήματα μελέτης για φιλόλογους, αρχαιολόγους και ιστορικούς. Παρέχονται για προσωπική χρήση δωρεάν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, που όμως είναι δύσχρηστες καθώς απαιτούν διαρκή σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λειτουργία τους. Υπάρχει όμως λύση!

Για να έχει κάποιος πρόσβαση εκτός σύνδεσης στα κείμενα αυτά χρειάζεται αφενός τα κείμενα αυτά καθ' αυτά αφετέρου ένα ειδικό πρόγραμμα για μπορέσει να διαβάσει και να αναζητήσει αποσπάσματα. Τυπικά τα κείμενα αυτά υπόκεινται σε περιορισμούς στη διάθεση και είναι προβληματικός ο διαμοιρασμός τους. Βέβαια όπως και κάθε τι άλλο μπορεί κανείς να τα βρει μέσω torrent .

Αφού κατεβάσετε και αποσυμπιέσετε τα .zip πρέπει να κατεβάσετε το λογισμικό ελεύθερου/ανοικτού κώδικα Διογένης. Αφού το εγκαταστήσετε, πρέπει να το συνδέσετε με τη βιβλιοθήκη που προηγουμένως αποσυμπιέσατε. Πλοηγηθείτε στο μενού των ρυθμίσεων και επιλέξτε τις θέσεις στο δίσκο για τα TLG PHI και DDT.